Ősbemutató hamarosan…

Az örmény csodafa sok-sok levelet hullatott. A leveleket felkapta a forgószél és elszórtan a világ
különböző helyeire vitte. De a csodafának csodalevelei voltak ezek az elszórt levelek, egyenként – ott,
ahová a szél őket letelepítette, fatörzs nélkül is tovább virultak, sőt még gyümölcsöt is termettek.
Ki vagyok én? Miért vagyok én? Kinek vagyok? Kié leszek? Hova születtem, hová megyek, kihez tartom,
mihez tartozom?

Ha nem is nap, mint nap, de időről-időre feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, és jó esetben meg
is tudjuk azt válaszolni. Mindenki keresi és kutatja önmagát, sorsát, életét, létének miértjeit,
összefüggéseket, válaszokat, okokat keres. Keresi hazáját és gyökereit. Így tesznek a diaszpórában
szétszóródott örmények is, valamint kis hazánk kisebbségei is.

A Magyarországon élő örmény nemzetiségű művészek első igaz összefogásban mutatkoznak be az
Artashat Örmény Nemzetiségi Színház nagyszabású produkciójában – zene, tánc, színház, ének,
képzőművészet és iparművészet egy színpadon.

Összművészeti előadásukban saját művészeti területeik bemutatásával és eszközrendszerével,
életükön, önnön-valójukon keresztül az örmény nép igenis gyönyörű, olykor nehéz és húsbavágó sorsát
kívánja előadni. Személyessé és kézzelfoghatóvá téve azt, hiszen darabunk főszereplői az előttünk álló
művészek történetei, igazi, valódi emberek sorsa. Ősbemutatónk szemlélteti: a történelem nem egy
fogalom, mindannyian különböző sorsokból jövünk, de ezen művészek mindegyikében egy közös pont
biztos, hogy van, ami itt és most, és akkor is összefonódik. Hiszünk ebben az erőben, a tehetségek
összefogásában, az egyes művészeti ágak együttes létében. A művészeteken keresztül, az örmény nép
megismerésén át személyes történetek teszik valóssá az utazást. Virtuális zenés színházi utazás az
örmények múltjába, jelenébe, jövőjébe, különleges művészeti ágak örmény képviselőinek különös,
személyes történeteivel. Minden, ami rólunk szól.

Az én történetem… az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház összművészeti ősbemutatója örmény
származású művészek előadásában.

„Legyen a mi derék, mívelt örménységünk a czivilizáczió előharczosa, maradjon meg a legjobb
magyarnak, de emellett ne szünjék meg örménynek lenni. S mind a három tekintetből ápolja multjának
emlékeit, mívelje az emberiség őskorába visszanyúló erős és gazdag nyelvét, gyakorolja szép, ősi
szokásait, ápolja kegyelettel hagyományait s őrizze azokat nemzeti ereklyeként.” Részlet A
magyarországi örmények etnográfiájából.